Yritys

Renta Group Oy on rakennuskoneita ja -laitteita vuokraava yhtiö. Meiltä saa myös modernit työmaatilat, teline- ja sääsuojauspalvelut sekä työmaapalvelut eli esimerkiksi tilapäiset LVIS-asennukset ja -suunnittelu.

Pohjois-Euroopassa


135 vuokraamoa


yli 1500 työntekijää

Me olemme luottamuksesi arvoisia ammattilaisia

Paikallisuus on toimintamme ytimessä. Paikalliset vuokraamot tuntevat asiakkaan parhaiten. Rentan vuokraamoilla on lupa ja luottamus tehdä päätöksiä ja ratkaista asiakkaan toiveet paikallisella otteella sekä yrittäjämäisellä asenteella.

Toimimme ketterällä ja kevyellä yritysrakenteella. Pyrimme jatkuvasti tekemään vuokraamisesta asiakkaalle helpompaa ja kehittämään siihen uusia ratkaisuja. Menestymme luottamukseen, avoimuuteen ja kunnioitukseen perustuvalla kulttuurilla. Rentalla ihmiset tulevat ensin – tämä koskee yhtä lailla asiakkaita ja renttaajia kuin kaikkia kumppaneitamme.

Näiden arvojen varaan Renta on perustettu. Näiden arvojen varassa menestymme myös tulevaisuudessa.

Uskomme, että tapamme työskennellä asiakkaiden kanssa tekee meistä houkuttelevimman vuokrakumppanin Itämeren alueella.

Paikallinen – Luotettava – Innovatiivinen – Asiakasta ymmärtävä – Yrittäjämäinen

Renttaajien omistama.

 

Vastaan aina, että meidän tavoitteena on yksinkertaisesti luoda hyvä yhtiö.”

Kari Aulasmaa, CEO

Rentan tarina tähän saakka

2015 – Päätös uudenlaisesta konevuokraamosta

Renta on nuori yritys, mutta kolmeen vuoteen on mahtunut enemmän tapahtumia kuin monella yrityksellä kolmeenkymmeneen vuoteen.

Vuonna 2015 pieni joukko kokeneita rakennuskone- ja laitevuokrauksen ammattilaisia teki yhdessä pääomasijoittaja Intera Partnersin kanssa päätöksen uudenlaisen vuokraamokonseptin luomisesta. Tavoitteena oli tulla merkittäväksi tekijäksi koko Itämeren alueen markkinoilla. Rentan perustajat totesivat, että alueella oli selkeä tilaus uudentyyppiselle toimijalle.

Rentaa lähdettiin alusta asti rakentamaan arvomaailmalle, joka pohjautuu asiakkaan ymmärtämiseen, yrittäjähenkisyyteen, luotettavuuteen ja innovatiivisuuteen. Rentan strategia ja sen käytännön toteutus on nojautunut näihin arvoihin tähän päivään saakka.

“Tavoite on, että Rentan ihmisillä on hyvä olla, ja meille halutaan töihin. Se heijastuu väistämättä asiakkaan suuntaan, ja todennäköisesti myös asiakkaalla on silloin hyvä olla. Se johtaa niihin markkinaosuuksiin, mihin se sitten johtaakaan”

Kari Aulasmaa, CEO

2016 – Alusta Suomen vuokraamoverkostolle

Varsinainen liiketoiminta luotiin kolmen tunnetun suomalaisen yrityksen liiketoimintojen pohjalle. Uuden yhtiön osaksi ostettiin:

  • 2005 perustettu Kymppi-Yhtiöt Oy, mukaan lukien tunnetut tytäryhtiöt kuten teline- ja sääsuojien vuokrauksesta tunnettu Telinekymppi Oy
  • 1993 perustetun Jasoca Oy:n työmaatilojen vuokraustoiminta
  • 2015 perustettu yleiskonevuokraamo Kehä-Kone Oy

Näiden yhtiöiden liiketoiminta tarjosi alustan tulevan yhtiön kehittämiselle ja orgaaniselle kasvulle. Yhtiöiden arvomaailma, toimintakulttuuri ja vahva alueellinen markkina-asema sopivat yhteen Rentan arvojen ja vision kanssa.

Kaikissa kaupoissa ostettujen yhtiöiden omistajat ja avainhenkilöt siirtyivät Rentan palvelukseen myös omistajina. Tämä on ollut Rentalle tärkeä arvo alusta alkaen – vuoden 2018 lopussa noin kolmasosa Rentan työntekijöistä kuuluu myös yrityksen omistajiin.

Rentan brändi lanseerattiin markkinoille huhtikuussa 2016. Konserniyhtiön nimeksi tuli tässä vaiheessa Renta Group Oy.

 

2017 – Kasvua ja innovaatioita

Suomen vuokraamoverkostoa kasvatettiin voimakkaasti kevään 2016 ja kevään 2018 välillä. Merkittäviä askelia tällä matkalla olivat SSR Groupin (nykyisin Pallas Rakennus Oy:n) kaluston ulkoistaminen Rentalle ja siihen liittyvä pitkäaikainen yhteistyösopimus.

Rakennusalan markkinatilanne oli Rentalle otollinen, ja toiminnan laajentumisen ajoitus onnistui erinomaisesti. Yhtiö kasvoi Suomessa selkeästi sekä suunnitelmia että markkinoita nopeammin. Samalla Renta valmisteli kansainvälistymistä ja kehitti organisaatiotaan kaikilla tasoilla.

  • Kesäkuussa 2017 julkaistiin ensimmäinen versio Renta Easy -vuokraus- ja kalustonhallintasovelluksesta. Sovelluksen avulla asiakas näkee vuokralla olevan kaluston työmaittain sekä hoitaa kaluston tilaukset, palautukset sekä huolto- ja tankkauspalveluiden tilauksen
  • Syksyllä 2017 kaikki brändit yhdenmukaistettiin ja Telinekympin brändistä tuli Renta Telineet.
  • Työmaatilojen tuotantokapasiteetti tuplaantui alkuperäisestä kasvun kiihdyttämiseksi.
  • Renta Telineiden toiminta-alue saatiin kasvatettua Suomen suurimpiin kaupunkeihin.

 

2018 – Renta laajenee Ruotsiin ja Norjaan

2018 alkuvuodesta Renta jatkoi laajentumista sekä maantieteellisesti että palveluvalikoimaltaan.

Tammikuussa Renta Group osti Suomen Työmaapalveluiden koko osakekannan, vahvistaen osaamistaan kokonaisvaltaisena työmaapalveluiden tarjoajana. Kauppa toi yhtiöön lisää työmaasähköistyksen, olosuhteiden hallinnan sekä työmaatilojen suunnittelu-, asennus- ja asiantuntijapalveluiden osaamista.

Kansainvälistymistä oli valmisteltu jo edellisestä syksystä. Huhtikuussa 2018 tiedotettiin ruotsalaisen yleiskonevuokraamo Stål & Hyr Group AB:n koko osakekannan ostosta.  Vuonna 1979 perustetun yhtiön 12 vuokraamoa Ruotsin länsirannikolla ja Luoteis-Skånessa antoivat Rentalle jalansijan kasvulle Ruotsin tärkeillä vuokramarkkinoilla.

Elokuussa 2018 Stål & Hyr allekirjoitti sopimuksen Keski-Ruotsin alueella toimivan Hyrcenter I Nerike AB:n koko osakekannan ostamisesta. Kaupan myötä vuokraamoiden määrä kasvoi kuudella ja verkosto laajeni kattamaan Keski-Ruotsin isojen järvien välisen seudun.

Marraskuussa Stål & Hyr osti Aros Hyresmaskiner AB:n koko osakekannan ja täten verkosto laajentui myös kattamaan Tukholman alueen.

Tavoitteena on laajentua valtakunnalliseksi toimijaksi myös Ruotsissa kahden vuoden aikana.

Lokakuussa 2018 tiedotettiin norjalaisen yleiskonevuokraamon Flexleie AS:n koko osakekannan ostosta. Stål & Hyr Groupin tavoin Flexleie jakaa Rentan paikallisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen nojaavan yrityskulttuurin.

Yhtiöllä oli 5 vuokraamoa Norjan länsirannikolla, Oslon alueella ja Pohjois-Norjassa sekä yksi vuokraamo Ruotsin puolella, Tukholman seudulla. Lähivuosien tavoite on laajentua valtakunnalliseksi toimijaksi myös Norjassa.

2019 – Renta-brändi vahvistuu ja uudet innovaatiot mullistavat toimialaa

2019 keväällä käynnistyi Ruotsin ja Norjan yhtiöiden siirtymä Renta-brändin alle. Yhteinen Renta-logo, oranssi värimaailma sekä muut visuaaliset tunnukset rakensivat yhteishenkeä ja helpottivat yhteistoimintaa. Ruotsissa Renta oli esimerkiksi mukana Tukholman E4 ohitustien työmaalla, jossa hyödynnettiin norjalaista erikoisnostinkalustoa.

Ruotsin vuokraamoverkosto kasvoi sekä orgaanisesti, että yritysostojen kautta. Rentan ruotsalainen tytäryhtiö hankki esimerkiksi Jönköpingissä toimineen JRent AB:n koko osakekannan.

Suomessa Renta Group -konserniin tammikuusta 2018 kuulunut Suomen Työmaapalvelut Oy fuusioitui osaksi Renta Oy:tä. Toiminta samassa yhtiössä ja yhden brändin alla toi selkeyttä tarjontaan ja mahdollisti työmaapalveluiden maantieteellisen laajentumisen.

Syyskuussa 2019 Renta Group Oy perusti tytäryhtiön Puolaan, ja nimitti Puolan maajohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi Tomasz Walawenderin.

2019 Renta otti isoja askelia digitalisaation saralla, tekoälyä, virtuaalitodellisuutta ja koneiden telematiikkatietoja hyödyntäen.

Alkuvuodesta julkaistiin uusi versio Renta Easy -sovelluksesta. 2019 aikana otettiin käyttöön myös Renta Modules sekä Renta Visuals. Näiden työmaatilojen suunnitteluun sekä visualisointiin kehitettyjen työkalujen takana on Rentan omasta henkilöstöstä sekä kumppaniverkostosta koostuva DigiOffice -tiimi.

Vuoden 2019 lopussa neljässä maassa työskenteli jo lähes 700 renttaajaa.

2020 – Renta kasvoi myös koronavuonna

Koronapandemia pakotti koko maailman mukautumaan poikkeustilaan. Renta reagoi tilanteisiin lisäämällä etätyötä ja vähentämällä kontakteja vuokraamoissa.

Koronapandemialla oli konkreettisia seurauksia myös Rentan palveluihin. Työmaatiloissa vaadittiin pienempiä henkilömääriä per yksikkö. Renta rakensi esimerkiksi myös läpiajettavia, osastoituja koronatestauspisteitä.

Etäyhteyksien käyttö ja tarve kasvoi räjähdysmäisesti. Loppuvuodesta 2020 Renta lanseerasi valmiilla IT-ratkaisuilla ja yhteyksillä varustetut ja kalustetut älykkäät työmaatilat.

6 huhtikuuta 2020 avattiin Puolan ensimmäinen Renta konevuokraamo Katowicessa. Muutamien viikkojen päästä avattiin myös Krakovan ja Wroclawin vuokraamot.

Vuoden 2020 lopussa Rentalla oli Norjassa 7, Puolassa 3 ja Suomessa 29 toimipistettä.

Ruotsin verkosto oli kasvanut jo 41 Renta konevuokraamon laajuiseksi. Jokaisella Ruotsin Renta vuokraamolla oli hallussaan ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatit.

Epävarmoista ajoista huolimatta Rentan vuosi 2020 oli menestyksekäs, mikä antaa jälleen lisää katetta Rentan lupaukselle olla luottamuksesi arvoisia ammattilaisia.

Renttaajat

“Siellä, missä rakennetaan ja luodaan uutta. Siellä, missä korjataan ja parannetaan olemassa olevaa. Siellä, missä arki on kovaa työtä ja sään piiskaamia päiviä. Siellä missä sinä olet. Sieltä löydät meidätkin.

Samalla puolella pöytää kanssasi istuen. Sinua kuunnellen. Varmistaen, että yhteistyö on sujuvaa ja mukavaa. Jos tarpeesi on selkeä, toteutamme sen. Jos tarvitset konsultaatiota, räätälöimme sinulle ratkaisun joka toimii.

Sanansa mittaisia. Sellaisia me olemme. Toimittaen aina sen minkä lupasimme. Tarvitsemasi koneet ja laitteet. Oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kaupan päälle työrauha. Työturvallisuus. Hyvin nukutut yöt.

Toimialan kehittäjä ja suunnannäyttäjä. Siitä otamme vastuun. Nykyaikaista teknologiaa ja digitaalisuutta hyödyntäen. Parempia ja tehokkaampia työtapoja kehittäen. Asiakkaan arkea helpottamaan. Toimialaa muuttaen.

Yrittäjähenkisiä ammattilaisia. Ahkeria, aktiivisia ja luottamuksen arvoisia. Osaajia, jotka ymmärtävät kokonaisuuksia ja vievät asiat loppuun asti. Se on se, mitä meistä kerrotaan. Ja siksi meitä kehutaan ja suositellaan.”