Rentan norjalainen tytäryhtiö Renta Norway AS ostaa 2.4.2021 allekirjoitetulla kaupalla Byggesystemer Norge AS:n koko osakekannan. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen huhtikuun 2021 aikana. Ennen kaupan toteutumista molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa normaalisti erillisinä yhtiöinä. Kaupan yhteydessä Byggesystemerin omistajat tekevät samalla merkittävät sijoitukset Renta Group Oy:öön. Kaupan arvioidaan kolminkertaistavan Rentan liiketoiminnan Norjassa ja kasvattavan merkittävästi Renta -konsernin liikevaihtoa.

Byggesystemer Norge AS on vuonna 1975 perustettu yleiskonevuokraamo, jolla on 8 vuokraamoa Pohjois-Norjassa sekä telineyhtiö Oslon alueella. Työntekijöitä on noin 160. Yhtiön omistavat kaksi perustajasukua sekä viisi yhtiössä työskentelevää vähemmistöosakasta. Byggesystemerillä on hyvin vakiintunut asema Pohjois-Norjan markkinajohtajana ja yhtenä Norjan johtavista telineyhtiöistä. Byggesystemerin liikevaihto on noin 30 MEUR.

”Yrityskauppa on Rentan strategian mukainen askel maanlaajuisen vuokraamoverkoston rakentamisessa Norjassa. Samalla vahvistamme merkittävästi osaamistamme yleiskonevuokraajana ja luomme pohjan maankattavan telineliiketoiminnan rakentamiseksi. Byggesystemerin toiminta perustuu vahvoihin paikallisiin yksiköihin ja osaaviin ammattilaisiin kuten Rentallakin. Yhtiöidemme toimintamallit ja kulttuurit sopivat hyvin yhteen, eikä meillä ole päällekkäisyyksiä liiketoiminnassa. Byggesystemer on osaava ja asiakkaiden arvostama yhtiö, jolla vahva asema Pohjois-Norjan vuokrausmarkkinassa. Odotamme innolla yhdistymistä”, kertoo Renta Group Oy:n toimitusjohtaja Kari Aulasmaa.

Kaupan toteutumisen jälkeen Byggesystemer jatkaa toimintaansa normaalisti omana liiketoimintayhtiönä osana Renta Group -konsernia. Yhtiön toimitusjohtaja Arne Bratsberg ja avainhenkilöt jatkavat nykyisissä tehtävissään. Yrityskauppa ei vaikuta yhtiön toimintaan, eikä sen 160 työntekijän asemaan.

”Yli 45 vuoden ajan vahva paikallisuuteen perustuva liiketoimintamalli sekä osaavat ammattilaiset ovat olleet avain menestykseen ja tehneet yhtiöstämme Pohjois-Norjan suurimman konevuokraamon. Renta jakaa kanssamme saman paikallisuuteen perustuvan näkemyksen liiketoiminnasta ja on meille täydellinen kumppani. Rentan kehittyneet digitaaliset palvelut ja liiketoiminnan tuki tulevat olemaan merkittävä etu työntekijöillemme ja asiakkaillemme. Telineet ja sääsuojaus ovat merkittävä osa toimintaamme, mikä mahdollistaa Rentan kehityksen johtavaksi teline- ja sääsuojauspalvelujen toimittajaksi Norjassa. Yhdessä uusien norjalaisten kollegojemme kanssa ja Rentan tuella jatkamme kasvuamme sekä luomme lisarvoa niin asiakaillemme kuin työntekijöillemme”, kertoo Byggesystemer Norge AS:n toimitusjohtaja Arne Bratsberg.

Osapuolet ovat sopineet, etteivät julkaise kauppahintaa tai muita kauppaan liittyviä yksityiskohtia.

Lisätiedot:

Kari Aulasmaa
CEO
Renta Group Oy
+358 40 511 6445
kari.aulasmaa@renta.fi

Arne Bratsberg
CEO
Byggesystemer Norge AS
+47 92 051 490
arne.bratsberg@bysy.no

 

Renta Group Oy
Renta Group Oy on suomalainen vuonna 2016 toimintansa aloittanut rakennuskoneita ja -laitteita vuokraava yhtiö. Renta toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Puolassa yli 850 työntekijän voimin 83 toimipaikan verkostolla. Vuokrattavan kaluston tarjoama kattaa laajasti työmailla käytettävät koneet ja laitteet sekä niihin liittyvät palvelut. Vuokraamoverkoston lisäksi yhtiöllä on merkittävät teline- ja sääsuojauspalvelujen toimittaja. Renta -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli yli 210 MEUR.

 

Lisää Rentasta:
www.renta.com